Ekologia

    EKOLOGIA

    Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 firma CS-LOGISTIC jest wpisana do rejestru BDO pod nr 000120562 co uprawnia do wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach i samych opakowań.
    Dodatkowo nasza firma realizuje obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.